Statečné ženy

Úvodní stránka > Statečné ženy

Statečné ženy

Scházíme se 1x za 14 dní a společně studujeme z Božího slova, jaká by měla žena být, jak uplatnit tyto znalosti v kažodenním životě v rodině, s manželem, dětmi, v širší rodině, v práci...vžřdy si najdeme čas, abychom si promluvily, co nás aktuálně pálí, modlíme se za sebe navzájem...užijeme si vždy spoustu hezkých chvil, nových poznatků, ale i legrace s tolik potřebníého smíchu. Připraveno malé občerstvení. 

Setkání v úterý v 18.00 h v modlitebně, info: L. Pavelková, 731 510 616


Sborové novinky

07/04/23 | 12:04:00

Večer chval a uctívání na Velký pátek 7.4.2023

Večer chval a uctívání se speciálním programem. Vhodné pro všechny věkové kategorie.

09/04/23 | 12:04:00

Velikonoční bohoslužba s dětským programem a obědem 9.4.2023

Bohoslužba s programem pro děti, kázáním, chválami a po skončení s obědem. Na oběd je nutno se přihlásit o L. Pavelkové, 731 510 616

06/04/23 | 12:04:00

Jednodenní lego tábor s DM

Ve spolupráci s Dětskou misií pro děti. Informace L. Čermák, tel. 737 568 554